Copyright

© Copyright Leon van der Spank fotografie  2011-2018

rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site Leon van der spank fotografie zijn gelicenceerd aan Leon van der Spank fotografie. 

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend doorLeon van der spank fotografie of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan. 

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in of onder elke copy aanwezig is: “© Copyright www.leonvanderspankfotografie.com " mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook. 

Leon van der spank fotografie voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld. 

www.leonvanderspankfotografie.com  grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op onze website gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. 

Deze website is eigendom van  Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan  Leon van der spank fotografie. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Leon van der spank fotografie tenzij anders vermeld. 

Leon van der Spank fotografie  beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld. 

www.leonvanderspankfotografie.com besteed  grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de op onze website gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. 

Deze website is eigendom van  Leon van der spank fotografie auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan Leon van der spank fotografie. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Leon van der spank fotografie anders vermeld.

Bekijken